Συντήρηση

1

 

 

  •  Πραγματοποιούμε τις συντηρήσεις των κλιματιστικών σας μηχανημάτων με πιστοποιημένα χημικά – καθαριστικά ανάλογα τη φροντίδα που χρειάζεται η κάθε μονάδα σε συνάρτηση με το είδος του χώρου που λειτουργεί και  με τις συνθήκες λειτουργίας ( π.χ οικία , εστιατόριο , κλίνες ξενοδοχείου , κ.τ.λ ) . 

 

  •  Στόχος μας είναι η πιο σωστή συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων σας με το καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά τις οσμές και τους μικροοργανισμούς .

 

  •  Η προμήθεια των χημικών – καθαριστικών πραγματοποιείται από πιστοποιημένους συνεργάτες μας που εφόσον ζητηθεί από εσάς μπορούμε να σας επιδείξουμε τις πιστοποιήσεις.

 

  •  Μπορούμε να εκδώσουμε εφόσον μας το ζητήσετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας για κάθε νόμιμη χρήση .

  

  •  Ειδικές τιμές για τους επαγγελματίες ( ξενοδοχεία , κ.τ.λ) για την παρακολούθηση και επισκευή των μονάδων τους.  Ρωτήστε μας .