Επισκευη

2

  •  Πραγματοποιούμε τις επισκευές των κλιματιστικών σας μηχανημάτων βάση των προδιαγραφών του κατασκευαστή και χρησιμοποιούμε πάντα τους σωστά εργαλεία μετρήσεων ( ψυκτικών υγρών , ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων , κ.τ.λ)

 

  •  Στόχος μας είναι η πιο οικονομική επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά αλλά και σε περιπτώσεις παλαιών μονάδων με συμβατά ανταλλακτικά που να αντέχουν στην πολύωρη λειτουργία.

 

  • Η προμήθεια των ανταλλακτικών πραγματοποιείται από πιστοποιημένους συνεργάτες μας που μας εγγυούνται τις χαμηλότερες τιμές που τις μεταφέρουμε και σε εσάς .

 

  •  Μπορούμε να εκδώσουμε εφόσον μας το ζητήσετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας για κάθε νόμιμη χρήση .

  

  • Ειδικές τιμές για τους επαγγελματίες ( ξενοδοχεία , κ.τ.λ) για την παρακολούθηση και επισκευή των μονάδων τους. Ο συνδυασμός της συντήρησης και της επισκευής επιφέρει χαμηλότερες τιμές . Ρωτήστε μας .